DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Regionální úzkorozchodná železnice

 Regionální úzkorozchodná železnice

Těší mně, že Vám můžu zprostředkovat prohlídku unikátní technické expozice v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. Dne 5. července 2016 bude vstup zdarma. Nejen v roce 2016, ale každoročně.
Veškeré práce pro muzeum je konána na základě dobrovolnosti, a tak je muzeum otevřeno pouze o sobotách v době prázdnin ( a několik sobot mimo prázdniny). Vstup do muzea a prohlídka exponátů s výkladem jsou zdarma. Zájemci o jízdu vlaky taženými historickými motorovými lokomotivami po Regionální úukorozchodné železnici budou hradit jízdné dle platného ceníku RÚŽ.

Na začátku všeho bylo uhlí...
První zpráva o nálezu uhlí na Moravě pochází z roku 1753. Těžba byla ve zdejším revíru zahájena v roce 1755. Nejhlubší doly (1550 m) ve střední Evropě s nejkvalitnějším uhlím, kterých bylo využíváno už za habsburské monarchie, byly uzavřeny v roce 1992. Zůstalo tu velké množství technických památek a zajímavostí včetně místní průmyslové železnice. Zrodil se unikátní projekt záchrany strojového parku a chátrající železnice s jejím návratem do zdejší krajiny, bylo založeno Muzeum průmyslových železnic, spolek nadšených obdivovatelů železniční techniky.Díky jejich obětavé letité práci dnes muzeum vlastní nejucelenější sbírku 40 průmyslových úzkorozchodných lokomotiv v ČR - elektrických, motorových i parních, z nichž nejstarší je elektrická lokomotiva Siemens z roku 1908. Turistickou atrakcí celého regionu je úzkokolejná trať, která spojuje několik obcí v části rosicko-oslavanské uhelné pánve. Do regionu s hornickou minulostí tak navrátili starou tradici.

Parní lokomotiva Julinka z Dačic

 Parní lokomotiva BS 80 s osobním vlakem ve ve výhybně Babice v pozadí objekty bývalého dolu Ferdinand

Elektrická lokomotiva Siemens z roku 1908


aktualizováno: 23.04.2019 22:25:39